• I. DISPOZIȚII GENERALE

  • 1. Prezentul document (în continuare: ”Regulament”) stabilește modalitățile de furnizare a serviciului „newsletter” de către FTRL FASHION DISTRICT SRL   CUI 41910151, J/40/15662/18.11.2019 ”PRESTATOR”).

  • 2. Serviciul Newsletter poate fi utilizat de către o persoană fizică sau persoană juridică care acționează ca o persoană sau o unitate organizațională fără personalitate juridică, a cărei legea conferă capacitate juridică, având capacitate juridică deplină ( denumit în continuare, "Beneficiar"). În cazul în care Beneficiarul este o persoană fizică cu capacitate juridică limitată, în cazul în care va fi necesar acesta este de acord să obțină consimțământul din punct de vedere legal al reprezentantului său statutar pentru a încheia un contract de furnizare a serviciului de Newsletter (denumit în continuare: "Contractul") și să ofere un astfel de consimțământ la fiecare solicitare a Prestatorului, în principiu Contractul are caracterul unui contract obișnuit încheiat . Prestatorul nu percepe Beneficiarului plată pentru furnizarea serviciului de Newsletter.

  • 3. Utilizarea serviciului de Newsletter (inclusiv încheierea Contractului) necesită ca dispozitivul final și sistemul informatic utilizat de Client să îndeplinească următoarele minime cerințe tehnice (1) un computer, un laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la Internet și, în cazul destinatarilor serviciului Newsletter pe numărul mobil dat - telefonul mobil; (2) accesul la poșta electronică; (3) Browser Internet: Mozilla Firefox versiunea 17.0 și versiuni mai noi sau Internet Explorer versiunea 10.0 și versiuni mai noi, Opera versiunea 12.0 și versiuni mai noi, versiunea Google Chrome 23.0. și cea mai nou, versiunea Safari 5.0 și de asemenea o versiune superioară; (4) rezoluție minimă recomandată a ecranului: 1024x768; (5) activarea modulelor cookie și a suportului Javascript în browserul web; (6) adresa de e-mail valabilă / activă; (7) tastatură sau alt dispozitiv de indicare care permite completarea corectă a formularelor electronice.

 • II. CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SERVICIULUI DE NEWSLETTER

  • 1. Serviciul Newsletter, furnizat la cererea Clientului/Beneficiarului după încheierea Contractului, cuprinde:

   • a. primirea de către Beneficiari/Clienți care au pus la dispoziția Prestatorului adresa lor de e-mail, prin mijloace electronice, aici prin sistemele automate de colectare de informații comerciale privind produsele și serviciile Prestatorului, inclusiv informații despre oferta curentă, promoții, reduceri și acțiuni de marketing.

   • b. primirea de către Beneficiari/Clienți care au pus la dispoziția Prestatorului date, inclusiv numele, prenumele, strada, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara, în special cei care au plasat o comandă sau au creat un cont la adresa: www.feterl.ro ( denumit în continuare: "Site"), prin poștă, informații comerciale privind produsele și serviciile Prestatorului, în special vouchere sau oferte promoționale dedicate,

   • c. primirea de către Beneficiari/Clienți care au pus la dispoziția Prestatorului numărul lor de telefon, aici prin sistemele automate de colectare de informații comerciale privind produsele și serviciile Prestatorului, inclusiv informații despre oferta curentă, promoții, reduceri și acțiuni de marketing.

  • 2. Utilizarea serviciului de Newsletter este posibilă după finalizarea de către Client a următorilor pași:

   • a. furnizând cel puțin adresa dvs. de e-mail în câmpul corespunzător de pe site-ul web sau bifând caseta de validare corespunzătoare pentru a primi informații comerciale prin canalul corespunzător;

   • b. acceptarea prevederilor prezentului Regulament printr-un click pe link-ul de activare trimis de Prestator la adresa de e-mail furnizată de Client (momentul începerii furnizării serviciului Newsletter).

   • c. Clientul poate renunta oricand la primirea de newsletter prin bifarea casutei dezaboneaza

   • d. Orice vizitator care activeaza link-ul mentionat la lit. b și declară ca a citit cu atentie acest regulament, a inteles continutul și este de acord cu el. Daca cineva nu a inteles termenii sau conditiile în care va primi newsletter, nu intelege ce va primi sau are neclaritati îi recomandăm sa nu devina Client si nu utilizeze acest site.

   • e. Daca necesitatile o vor impune politica de newsletter va fi modificata.

  • 3. Serviciul de newsletter este furnizat pentru o perioadă nedeterminată

  • 4. Beneficiarul/Clientul este obligat în special să:

   • a. furnizeze Prestatorului numai datele reale, actuale și toate datele necesare ale Beneficiarului/Clientului,

   • b. să actualizeze imediat datele furnizate Prestatorului în legătură cu încheierea Contractului:

   • c. să utilizeze serviciile oferite de către Prestator în conformitate cu prevederile legii și fără a încălca drepturile persoanelor terțe, cu dispozițiile Regulamentului, precum și cu obiceiurilr și principiile sociale adoptate în această privință, în special nefurnizarea conținutului cu caracter ilegal.

 • III. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  • 1. Datele personale ale Beneficiarului/Clientului sunt prelucrate de către Prestator ca administrator de date personale în scopul transmiterii newsletterului.

  • 2. Furnizarea de date personale de către Beneficiar/Client este voluntară, dar necesară în scopul utilizării serviciului Newsletter, în conformitate cu paragraful 3 de mai jos.

  • 3. Prestatorul permite Beneficiarului/Clientului să utilizeze serviciul Newsletter într-un mod anonim atunci când adresa de e-mail furnizată de către Beneficiar/Client nu permite identificarea Beneficiarului, iar Beneficiarul nu a furnizat Prestatorului alte date personale.

  • 4. Beneficiarul/Clientul are dreptul de a accesa datele sale personale, inclusiv de a solicita o copie a acestora, de a solicita rectificării, dea limita prelucrarea sau ștergerea datelor precum și renunțarea la newsletter, transferarea datelor personale, de exemplu către un alt administrator, poate depune o plângere către președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

  • 5. Informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal se regăsesc în secținea "Politica de confidențialitate" disponibilă pe site-ul nostru.

 • IV. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A PRESTATORULUI

  • Drepturile exclusive asupra tuturor elementelor, inclusiv a operelor în sensul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe din 4 februarie 1994 (Jurnalul de Legi nr. 24, pct. 83, cu modificări), puse la dispoziție de către Prestator sau de către partenerii Prestatorului, în special drepturile de autor, aparțin Prestatorului sau entităților cu care Prestatorul a încheiat acorduri corespunzătoare. Beneficiarul/Clientul are dreptul să utilizeze conținutul mai sus menționat gratuit însă doar în scop personal și numai pentru utilizarea corectă a Newsletter pe întreg mapamond. Utilizarea conținutului mai sus menționat într-un alt context este permis numai pe baza unui consimțământ prealabil expres, acordat de o entitate autorizată valabilă doar în scris.

 • V. PROCEDURA DE RECLAMATIE PENTRU NEWSLETTER

  • 1. Beneficiarul/Clientul poate trimite observații legate de serviciul de Newsletter sub forma unei reclamații.

  • 2. Prestatorul preia și tinde spre analizare/soluționare a reclamației imediat, dar nu târziu de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

  • 3. Toate reclamațiile privind furnizarea serviciului de Newsletter, pot fi depuse de ex. în scris și expediate la următoarea adresă: Sos Colentina nr 1 Bl 34 sc 5 ap 180 Sect 2 Bucuresti

  • 4. Pentru a grăbi analizarea reclamației vă rugăm să specificați prenumele și numele , datele de contact a persoanei care depune reclamația ,precum și descrierea cauzelor care justifică reclamația.

  • 5. Nici Prestatorul, nici angajații săi, reprezentanții autorizați și plenipotențiarii nu sunt răspunzători față de Beneficiarul/Clientul non-consumator, subcontractorii, angajații, reprezentanții autorizați și/ sau reprezentanții acestuia pentru orice daune, inclusiv pierderea profitului, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost provocat intenționat de către aceștia. La fiecare caz, stabilirea răspunderii Prestatorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și / sau a plenipotențiarilor, această răspundere față de Beneficiar/Client care nu este consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată - atât ca parte a unei singure creanțe, cât și pentru toate cererile în total - până la suma de o mie zloți.

 • VI. RENUNȚAREA LA CONTRACT ȘI MODIFICAREA REGULAMENTULUI

  • 1. Beneficiarul/Clientul are posibilitatea de a se dezabona de la serviciul Newsletter (renunțarea la serviciu), în orice moment și fără evocarea unui motiv, printr-un click pe linkul de dezactivare care se regăsește în fiecare e-mail trimis clientului ca parte a serviciului de Newsletter.

  • 2. Prestatoru poate rezilia Contractul în orice moment prin notificarea cu o lună înainte din motive importante, înțelese ca (catalog închis):

   • a. modificarea dispozițiilor legale care reglementează furnizarea de servicii pe cale electronică de către Prestator care au influență asupra drepturilor și obligațiilor reciproce prevăzute în Contract sau schimbarea interpretării dispozițiilor legii de mai sus ca urmare a hotărârilor, deciziilor, recomandărilor corespunzătoare domeniului respectiv de instituții sau organe;

   • b. modificarea modului de furnizare a serviciilor exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special, actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentul regulament);

   • c. modificarea domeniului de aplicare a furnizarii serviciilor la care se aplică prevederile Regulamentului, prin introducerea de noi reguli, modificarea sau retragerea de către Prestatorului de serviciilor a funcționalităților sau serviciilor existente reglementate de Regulament.

  • 3. Prestatorul, declarația są în înțelesul specificată în art. 2 de mai sus trimite la adresa de e-mail furnizată de Beneficiar/Client în timpul înregistrării la serviciul de Newsletter.

  • 4. Prestatorul poate rezilia Contractul cu Beneficiaru/clientul cu un preaviz de șapte zile sau poate refuza prestarea serviciului de Newsletter și poate limita accesul acestuia la un anumit sau la întregul conținut menționat la punctul IV de mai sus din motive întemeiate, adică în cazul unei încălcări grave de către Beneficiar a Regulamentului, adică în situațiile în care Beneficiarul (catalog închis) încalcă dispozițiile punctul II. 4 lit. c, din Regulament.

  • 5. Regulamentul constituie un model contractual în sensul art. 384 § 1 din Lege, Codul civil din 23 aprilie 1964 (Monitorul Oficial nr. 16, pct. 93, cu modificările ulterioare).

  • 6. Prestatorul poate aduce modificări la prezentul Regulament cel puțin din cauza unueia dintre următoarele motive importante (catalog închis):

   • a. modificarea dispozițiilor legale care reglementează furnizarea de servicii pe cale electronică de către Prestator care au influență asupra drepturilor și obligațiilor reciproce prevăzute în Contract sau schimbarea interpretării dispozițiilor legii de mai sus ca urmare a hotărârilor, deciziilor, recomandărilor corespunzătoare domeniului respectiv de instituții sau organe;

   • b. modificarea modului de furnizare a serviciilor exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special, actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentul regulament);

   • c. modificarea domeniului de aplicare a furnizarii serviciilor la care se aplică prevederile Regulamentului, prin introducerea de noi reguli, modificarea sau retragerea de către Prestatorului de serviciilor a funcționalităților sau serviciilor existente reglementate de Regulament.

  • 7. În cazul modificării Regulamentului, Prestatorul va pune la dispoziție un text uniform al Regulamentului prin publicarea pe site și prin intermediul unui mesaj trimis la adresa de e-mail furnizată de către Beneficiar/Client în timpul înregistrării la Serviciul de Newsletter.

  • 8. Modificarea Regulamentului intră în vigoare după o perioadă de 14 zile de la data transmiterii informațiilor despre modificare. Beneficiarul serviciului are dreptul să rezilieze acordul în termen de 14 zile de la data notificării acestuia cu privire la modificarea Regulamentului.

 • VII. DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Prezentul Regulament este disponibil de asemenea și la adresa: www,feterl.ro și este valabil începând cu data de 24.05.2019.

 • 2. Contractul este încheiat în limba română.

 • 3. Consolidarea, securitatea și punerea la dispoziție a prevederilor esențiale a Contractului încheiat are loc prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail furnizată de Client în timpul înregistrării la serviciul Newsletter.